Plant cell

5,0 (2 reviews)
Download 107 (prints)
×
Color:

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Opis modelu

Model przedstawia budowę wewnętrzną komórki roślinnej.

Model będzie szczególnie przydatny na zajęciach z biologii i przyrody.

Jeśli szukasz inspiracji na lekcję z wykorzystaniem tego modelu, sprawdź nasze propozycje na Skriware Academy: Lekcja “Komórka roślinna - cz. 2: Modelowanie komórki”: https://academy.skriware.com/lesson/26.

 

Elementy modelu

Model składa się z 1 elementu do wydruku.

Jeżeli chcesz wydrukować więcej kopii tego modelu możesz skorzystać z multiplikatora w slicerze (funkcja "multiply model"). Za pomocą przycisków "+" i "-" ustaw pożądaną ilość modeli, a slicer automatycznie ułoży je na blacie.

 

Dane techniczne

Wymiary modelu (XYZ): - 70 x 159.93 x 63.27 mm.

Czas drukowania: 9 h 42 min.

Ilość filamentu: 150 g.

Rekomendowany typ filamentu: SkriPLA / PLA.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub przypomnieć sobie informacje o druku 3D, sprawdź nasze materiały szkoleniowe dla nauczycieli dostępne na Skriware Academy: E-kursy dotyczące druku 3D

 

Informacje dodatkowe

Jeśli planujesz wykorzystać model do demonstracji, wówczas rekomendujemy wydruk pliku z pojedynczym dużym modelem (“Plant cell”). Jeśli chcesz aby uczniowie samodzielnie pracowali z modelami, wówczas rekomendujemy wybór mniejszych modeli (“Plant cell - plate”). Pamiętaj, że wielkość modelu możesz zawsze dostosować do swoich potrzeb skalując go w oknie slicera.

 

Model możesz też wykorzystać podczas lekcji zdalnej demonstrując go uczniom lub prosząc ich o samodzielną analizę. W tym celu możesz skorzystać ze slicera Skriware, Tinkercada bądź dowolnego innego viewera lub edytora 3D.

 

Jeśli chcesz pomalować wydrukowany model, rekomendujemy użycie podkładu oraz farb akrylowych.

 

***

 

Model description

The model shows the internal structure of a plant cell.

The model will be especially useful in biology and nature classes.

If you would like to get ideas and inspiration about using these models during your lessons please check out our Skriware Academy suggestions: “Plant cell part 2: Modeling”: https://academy.skriware.com/lesson/26.

 

Model elements 

The model consists of 1 printable element.

If you want to print more copies of this model, you can use the multiplier in the slicer ("multiply model" function). Use the "+" and "-" buttons to set the desired number of models and the slicer will automatically place them on the worktop.

 

Technical data

Model size: 70 x 159.93 x 63.27 mm.

Printing time: 9 h 42 min.

Filament quantity: 150 g.

Recommended filament type: SkriPLA / PLA.

 

If you want to learn more or recall some information about 3D printing, check out our training materials for teachers at Skriware Academy: 3D printing e-courses

 

Additional information

If you plan to use the model for demonstration then we recommend that you print the file with a single large model ("Plant cell"). If you want your students to work with the models on their own, then we recommend choosing smaller models ("Plant cell - plate"). Remember that the size of the model can always be adjusted to your needs by scaling it in the slicer window.

 

You can also use the model during a remote lesson by demonstrating to the students or by asking them for self-analysis. For this purpose, you can use the Skriware slicer, Tinkercad or any other 3D viewer or editor.

 

If you want to paint the printed model, we recommend using a primer and acrylic paints.

 

 

 

Tags:
biology
plant
cell
skriware
Group 300 3
Author:
Skriware

Reviews

See more
5,0
Based on 2 reviews
Rating distribution
5
2
4
0
3
0
2
0
1
0
Group 300 3
Skriware
22.02.2022
Klu
Natalia2
Doskonałe urozmaicenie nauki dla uczniów. Dzięki takim pomocom, uczniowie zdecydowanie szybciej i w łatwiejszy sposób przyswajają wiedzę o poszczególnych elementach. Rewelacyjna robota!
24.03.2022